PROGRAM A ZÁKLADNÍ INFORMACE

 

Program bude upřesněn na začátku března 2019. Zde jsou alespoň jednotlivé body programu.

VINAŘSKÝ TRH

Sýrový stánek Sýrárny Klimeš Mikulov

Degustační ochutnávky a nákup různých druhů a typů ručně vyrobených sýrů z malého místního sýrařství. Kromě toho i grilované sýry a sýrový raclette. Stavte se ochutnat a párovat s vybranými víny.

Marcel IHNAČÁK restaurace hotelu Tanzberg a jeho Mikulov „STREET FOOD KIOSK“

Stánek s tradičními místními specialitami (pod víchou/heurige) studené i teplé kuchyně v podání restaurace hotelu Tanzberg a šéfkuchaře a „naturalizovaného“ Mikulovčáka Marcela Ihnačáka.

PENERINI COFFEE TRUCK

Rodinná pražírna kávy PENERINI z Brna se svým retro Coffee Truckem a jejich špičková kava 100% arabika a dezerty k tomu.

MASTER CLASS Mikulovských a Dolnorakouských vín 

VIP WINE PARTY

Praktické informace

Doprava

Autem po dálnici D52 směr Brno-Vídeň, sjíždět v Mikulově na druhém kruhovém objezdu směr centrum.

Parkování

* veřejné parkoviště na ulici Alfonse Muchy; * na ulici Vídeňská a Svobody; * veřejné parkoviště na ulici Česká u městského kina
Všechna uvedená místa cca 100 m od náměstí a místa konání vinařské tržnice.
Doprava do Mikulova veřejnou dopravou vlak, bus viz zde.

Doprava v místě konání – TAXI–Wine Taxi Mikulov, tel.: +420 773 059 535

Ubytování

Mikulovské penziony a hotely již tradičně hlásí plné ubytovací kapacity. Ovšem stále můžete využít volné ubytovací kapacity v okolních obcích.
Pokud byste potřebovali s výběrem nebo rezervací pomoci, obraťte se s důvěrou na pracovníky
Turistického informačního centra v Mikulově: tic@mikulov.cz, 519 510 855

Historie

Vzhledem k přiřozené geografické poloze Mikulova a umístění na významné obchodní stezce, se zde odjakživa setkávali různé kulturní a náboženské proudy řady etnik, které dodávaly nejen městu, ale i jeho bezprostřednímu okolí svůj jedinečný ráz v podobě jeho tradic, zvyků a kultury a to včetně té vinařské.

historie

Etiketa mikulovského vinaře a obchodníka s vínem, firma M. Klein & Syn, vyhledávané značky vína „Mikulovské“ v českém a německém provedení.
Foto a podklady: Mgr. Josef Šuba, archiv Regionálního muzea Mikulov.

Dá se bez nadsázky říci, že Mikulov je z pohledu své historie kosmopolitním městem, protože kromě soužití Čechů a Rakušanů, daného příhraničním charakterem města a středověkým osídlováním, zde žila i významná židovská komunita a vyznavači novokřtěnství, nazývaní habáni.

historie

Etiketa mikulovského vinaře a obchodníka s vínem, firma Nagy a spol Mikulov, vína „Staré červené víno“ v českém a německém provedení.
Foto a podklady: Mgr. Josef Šuba, archiv Regionálního muzea Mikulov.

Byla to však převážně Česká a Rakouská komunita, která stála za rozvojem města a vinařského odvětví a to obzvláště po první světové válce v období dvacátých a třicátých let, kdy město a jeho okolí zažívá opravdové období prosperity. Přestaven je zdejší průmysl, vzkvétající vinařské firmy, bohatý kulturní a společenský život i každodennost mikulovské prvorepublikové domácnosti. Toto období je však přerušeno událostmi roku 1938 a druhou světovou válkou, po které již vzhledem k dění roku 1948 na víc jak 40 let již nadále nedochází ke staletí praktikovanému přirozenému setkávání obou národů.

Náš společný vinařský festival, který zároveň pořádáme i u příležitosti 100 let od založení ČSR, má neskromnou ambici navázat na tyto tradice a prezentovat naše vzájemné sousedské a kolegiální vztahy.

historie

Účet/faktura vinaře Ernsta Illsingera z Dolních Dunajovic z roku 1904 na 304 litrů octa za 55,26 korun.
Foto a podklady: Mgr. Josef Šuba, archiv Regionálního muzea Mikulov.

Máte nějaký dotaz?

Petr Očenášek
sekretář

tel.: +420 776 438 451 | e-mail: petr@mikulovstivinari.cz

Pořadatelé

pořadatel

Vinaři

partner partner partner partner
partner partner partner partner

Partneři akce

partner partner partner partner partner partner partner partner partner
pořadatel pořadatel pořadatel pořadatel
Facebook Facebook